T. Mertonas. Apie gyvenimą ir mirtį

„Pasitikiu“ arba gal net dažiau „pasitikėki  manimi“ – gyvenimo tylą užpildančios frazės. Taip dažnai girdimos, veikiau triukšmą primenančios. Tokį – be turinio, be suvokimo, kodėl ir kam. O svarbiausia – kaip? Vienuolis T. Mertonas savimi liudijo suvienytą, integralų gyvenimą. Jis ir rašė apie gyvenimą, kuris visas yra dvasinis. Neskirstant veiklų ir pastangų, tik būnant. Ne…

T. Mertonas. Apie kančią ir atgailą

Kokia Dievo valia mums? Šventėjimas, tarnaujanti meilė, gyvenimas Tiesoje, Dievo valioje, triasmenio Dievo bendrystėje, Dievo tikrovėje? Taip ir taip. Atrodo, kiekvienas šių atsakymų galėtų sukelti susižavėjimo atodūsį. „Mes turime kentėti“ – kaip reaguoti į tokius žodžius? Kančia apmarina netvarkingų malonumų atbukintus pojūčius, taip pat jausmus, vaizduotę, nuomonę, valią etc., juos apvalo ir praturtina. Tačiau ne…

T. Mertonas. Apie klaidas ir Dievą, kuris pirmas

Prarasti gyvybę tam, kad ją išgelbėtum, prarasti Dievą, idant Jis tave atrastų. Ar vis dar nori tapti tuo, kuo ir tikėtasi? Krikšte išgyventa mirtis, silpnumas, klaidos, nesėkmės budina dabarčiai, atgręžia į praeitį, į ateitį kreipia žingsnius – pirmyn. T. Mertonas kartą rašė, jog „žmogus, kuris smarkiai suklysta, yra didesnis už tą, kuriam prastai pasiseka“ (Nė…

T. Mertonas. Apie tylą ir meilę

Tyloje kuria Žodis – nes pradžioje buvęs, nes pas Dievą, nes Dievas.  Dievo. Tyloje esame įsišakniję. Ir ji ne mirtis, kurios bijome, ant kurios, pasidavę nevilties iliuzijai, šaukiame. Ji – gyvenimas. Nors dažnai rodosi atvirkščiai – taip trokštame gyventi, kad užuot susitvardę, kalbame, ginčijamės, kuriame triukšmą. Nes triukšmas mums – gyvybė, o tyla tuomet –…

T. Mertonas. Apie neviltį ir pasitikėjimą

Thomas Mertonas savo esė „Nuolankumas prieš neviltį“ pastarąją vadina pačia didžiausia savimeile, puikybės išvešėjimu, būdingu žmogui, atsisakančiam kitų pagalbos ir besidžiaugiančiam, kad yra pražuvęs. Negalime ir neturime pasikliauti vien savo jėgomis, nes Dievas yra aukščiau mūsų. Sekdami T. Mertono mintį galime tarti: džiaugsmas yra daugiabriaunis. Jis ir stingdandis žvilgsnį, įpatoginantis, ir plečiantis žiūros perspektyvą. Taičiau…

Laikas gamtoje

Viena gamtoje praleista diena gali duoti labai daug. Išgirsto, pamatyto, nuveikto, sutikto, apmąsyto neatsiginsi. Abstraktaus, bailaus į Tėvynės sodus neišneši. O norėtum. Žadėjai keistis, sakai,  nenorėjai? Gyvenk dabar, telk dėmesį į tai, kas prieš akis, matydamas kartu, kas buvo, tikslu kokiu eini – juk taip sutiksi Dievą. Jo buvimą skelbia kitas tu, toks konkretus koks…