T.Mertonas: „Nežinomybė ir lieka nežinoma“

Nežinomybė – gelmė, vis nesibaigianti, einant atsiverianti. Vienuolis trapistas Thomas Mertonas nežinomybę vadina slėpiniu, slėpiniu, negalinčiu paliauti juo buvus. Negalinčiu tarsi taip, kaip nebėra tikras, tikrai nebėra gyvas tikslus, į racionalumo prizmę įterpiamas slėpinys. Apčiuopiant, racionaliai apibūdinant, jis įspraudžiamas į žodžius, modelius, schemas… Kalbėti apie Dievą, pagrįsti Jį racionaliai – tai nėra nesvarbu. Tačiau nežinomybė…

„Kristaus kūnas“: kalinys ar kunigas?

Kalinys ar kunigas, kunigas ar kalinys, o gal ir tas, ir tas? Tokį uždavinį jaunosios kartos režisierius Janas Komasa (g. 1981 m.) pateikė savo filmo „Kristaus kūnas“ (2019 m.) žiūrovams. Socialinėje erdvėje besidalinančiųjų susižavėjimo kupinais žodžiais vis daugėjo, tad aplenkti šį uždavinį pasirodė per daug sunku, gal net beprasmiška. Tiesmukas smurtas, besimeldžiantys kaliniai – nuo…

T. Mertonas. Apie naujienas

Nuolat būti įvykių sūkuryje, skelbti, reikšti nuomonę, dalyvauti didžiuosiuose įvykiuose? Taip, trokštame to. Galbūt viliamės, jog ką nors sužinoję jau tikrai imsime gyventi kitaip? Trokštame, nes manome, kad savo jėgomis pasieksime Dangų. Mes pripratome gyventi sumaištyje. Pripratome būti nuolatiniame sraute naujienų, kurios iš viso vargiai tokios yra arba šalia (tarsi žvelgdami pro stiklą) žinios, kurios…

T. Mertonas. Apie silpnumą ir stiprybę

„Užmiršk, kas buvo, negyvenk praeitimi“ – taip sako. Tik kaip užmirši, jei pats (vėl naujas) prisiminimas kaip oras. Jei pažintas silpnumas, neturtas – tokia ta dabartis.  Gal net sakytum taip: praeitis kuria ateitį, o ateitimi gyveni lygiai taip, kaip prisimindamas sudabartini praeitį. Todėl užrašai, į nuodėmių pasiglemžtuose tinkluose žvejoji dorybę – auksinę žuvelę. Tabūnie nors…

T. Mertonas. Apie gyvenimą ir mirtį

„Pasitikiu“ arba gal net dažiau „pasitikėki  manimi“ – gyvenimo tylą užpildančios frazės. Taip dažnai girdimos, veikiau triukšmą primenančios. Tokį – be turinio, be suvokimo, kodėl ir kam. O svarbiausia – kaip? Vienuolis T. Mertonas savimi liudijo suvienytą, integralų gyvenimą. Jis ir rašė apie gyvenimą, kuris visas yra dvasinis. Neskirstant veiklų ir pastangų, tik būnant. Ne…

T. Mertonas. Apie kančią ir atgailą

Kokia Dievo valia mums? Šventėjimas, tarnaujanti meilė, gyvenimas Tiesoje, Dievo valioje, triasmenio Dievo bendrystėje, Dievo tikrovėje? Taip ir taip. Atrodo, kiekvienas šių atsakymų galėtų sukelti susižavėjimo atodūsį. „Mes turime kentėti“ – kaip reaguoti į tokius žodžius? Kančia apmarina netvarkingų malonumų atbukintus pojūčius, taip pat jausmus, vaizduotę, nuomonę, valią etc., juos apvalo ir praturtina. Tačiau ne…